You are currently viewing نمایشگاه محصولات صادراتی ولایت هرات به ابتکار ریاست صنعت و تجارت ولایت هرات و اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب

نمایشگاه محصولات صادراتی ولایت هرات به ابتکار ریاست صنعت و تجارت ولایت هرات و اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب

تاریخ:  ۲۰ الی ۲۲ دلو ۱۳۹۷

مکان:  قلعه تاریخی اختیارالدین

نمایشگاه تولیدات صادراتی ولایت هرات به ابتکار ریاست صنعت و تجارت هرات و اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب با حضور مقامات دولتی در قلعه تاریخی اختیارالدین بتاریخ ۲۰ الی ۲۲ دلو ۱۳۹۷ گشایش یافت. در این نمایشگاه تولیدات داخلی هرات که شامل میوه جات خشک، محصولات زراعتی، زعفران، جواهرات، صنایع دستی و برخی تولیدات دیگر هرات به دید عموم گذاشته شد.

آقای محی الدین نوری، معاون و سرپرست مقام ولایت برگزاری چنین نمایشگاه ها را در امر توسعه و گسترش صادرات محصولات هرات بسیار ارزنده خواند و تاکید نمود که همه با هم باید در راستای مساعد نمودن زمینه برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف تلاش نماییم.

سرپرست مقام ولایت افزود: خودکفایی اقتصادی ما را به ثبات سیاسی و امنیتی می رساند و برگزاری چنین نمایشگاه ها باعث رشد صنعت و تجارت در کشور می گردد. سرپرست مقام ولایت همچنان بر موثر خواندن نقش زنان در تمامی بخش ها اشاره کرد و فعالیت زنان را در عرصه تجارت و صنایع قابل قدر خواند. آقای بابر عنایت، رییس صنعت و تجارت هرات هدف اساسی  از ایجاد این نمایشگاه را یافتن بازارهای مساعد و بالقوه برای تولیدات داخلی هرات بیان داشت. در این نمایشگاه بیش از ۲۰ غرفه از مجموع ۶۰ غرفه به تولیدات بانوان اختصاص یافته بود.

محترم بابر عنایت هدف از برگزاری نمایشگاه تولیدات صادراتی را حمایت از محصولات داخلی عنوان نمودند و افزودند که ریاست صنعت و تجارت همواره سعی دارد تا تسهیلات قابل ملاحظه برای فعالین سکتور خصوصی را مهیا سازند.

خانم مریم جامی الاحمدی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان ولایت هرات بیان نمود که زنان در کنار مردان در گذاشتن پایه های اقتصادی کشور سهیم هستند. رشد و توسعه اقتصادی زنان تضمین کننده استقلالیت اقتصادی فامیل ها، جامعه و کشور خواهد بود. ایشان تاکید نمودند که تمامی ارگانهای ملی و بین المللی باید زمینه را برای رشد تشبثات بانوان فراهم نمایند. زنان متشبث بر بلند بردن کیفیت و معیاری شدن محصولات خویش تاکید می ورزند. آنان افزودند که حمایت از محصولات تولیدی زنان با استندردهای ملی و بین المللی بستر ساز صادرات در کشورهای آسیایی و اروپایی خواهد بود. اتاق تجارت و صنایع زنان مصمم بر ایجاد راهکارهای مثبت جهت صادرات محصولات داخلی زنان متشبث و ایجاد طرح ها و برنامه های مفید جهت رشد تجارتهای آنها می باشد.

آقای وحید احمد سلطانی، آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ ضمن استقبال از برگزاری چنین نمایشگاه ها در مکان های تاریخی شهر هرات برحمایت از محصولات داخلی تاکید ورزید.

آقای سعد خطیبی، رییس اتاق تجارت هرات بر حمایت بیشتر در عرصه سرمایه گذاری روی تجارت و صنایع داخلی این ولایت تاکید نمود. نمایشگاه برای مدت ۳ روز از تاریخ ۲۰ الی ۲۲ دلو بازبود و شهروندان توانستند از این نمایشگاه دیدن نمایند.

در این نمایشگاه هزاران تن از شهروندان، دفتر تیکا، سفارت های مختلف منجمله ترکمنستان، نهادهای های ملی و بین المللی از این نمایشگاه بازدید نمودند. زنان تجارت ‍‍‍پیشه از فروشات شان در این سه روز رضایت کامل داشتند و روزانه ۱۰ الی ۱۵ هزار افغانی فروشات داشته اند.