You are currently viewing نهمین برنامه حضور بیشتر زنان افغان در تجارت

نهمین برنامه حضور بیشتر زنان افغان در تجارت

نهمین برنامه حضور بیشتر زنان افغان در تجارت

تاریخ: ۲۱ میزان ۱۳۹۸

مکان: تالار شاگردان پوهنتون مورا

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان  برای نهمین بار برنامه یک برنامه دیگر “حضور بیشتر زنان افغان در تجارت” را با همکاری دانشگاه مورا در تالار شاگردان این دانشگاه برای محصلین قشر اناث برگزار نمود. این دانشگاه خاص برای قشر اناث است و به این دلیل برای این برنامه انتخاب گردیدند. این دانشگاه فقط دو رشته درسی دارند که شامل مدیریت تجارت و علوم طبی میباشد. این برنامه با اشتراک در حدود 100 تن شاگردان اناث از دانشکده مدیریت تجارت به تاریخ 21 میزان 1398 در تالار عمومی دانشگاه مورا برگزار گردید. قابل ذکر است که برای اولین بار در این برنامه در حدود 100 شاگرد طبقه اناث حضور یافتند.  اهداف اساسی برگزاری این برنامه با دانشگاه ها قرار ذیل میباشد:
1. آگاه ساختن نسل جوان قشر اناث از پیشرفت های جدید در بخش تجارت افغانستان
2. تشویق نسل جوان قشر اناث برای دیدن کارآفرینی بحیث یک گزینه برای انتخاب نه کار کردن برای دیگران
3. برای مطمئن ساختن آنان از وجود شبکه زنان بحیث یک سیستم حمایتی برای شان
4. مساعد ساختن فرصت شنیدن در مورد تجربیات اولیه زنان تجارت پیشه

در نخست، برنامه با تلاوت قرآن عظیم الشان آغاز گردید. سپس خانم کوثر رحیمی، مسئول روابط عامه و بین الملل اتاق تجارت زنان برنامه را با پیام خوشامدید به حضار رسما آغاز نمود. متعاقبا خانم معصومه ابراهیمی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان با آمعرفی کمپاین حضور بیشتر زنان افغان در تجارت برنامه را ادامه دادنددر بخش دوم برنامه خانم معصومه ابراهیمی بخش سیمینار تشبث و تجارت را برای حاضرین در تالار ارائه نمود . این سمینار با تمرین تشبث آغاز گردید. این سیمینار حاوی بخش های تاثیرات تشبث بر زندگی، تفاوت میان متشبث و کارمند، خصوصیات یک فرد متشبث، خصوصیات یک متشبث موفق، و پلان تجارتی بود. در آخز نیز شاگردان فرصت داشتند تا تمرین ملاحضات نهایی شان را در مورد تجارت بعد از سمینار انجام دهند. در بخش سوم برنامه سه تن از زنان تجارت پیشه موفق هر یک خانم افسانه رحیمی، رئیس دفتر خدماتی شایار و رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت زنان؛ خانم زحل اتمر، رئیس شرکت بازیافت گل مرسل و عضو اتاق تجارت زنان و خانم حسینه ضعیفی، رئیس گروپ شرکت های آکام ضعیفی در بخش گفتمان در مورد تجارت و تجربیات شان سخنرانی داشتند. شرکت شایار در بخش خدمات رسانه ای، تعیین سطح و نظارت فعالیت می نماید. شرکت گل مرسل تدارکات و بازیافت کاغذ فعالیت می نماید که از ضایعات کاغذ استفاده می نمایند. در ضمن، شرکت آکام ضعیفی تولیدات میوه خشک، آجیل، چپس میوه تازه که از میوه های افغانستان و واردات داخل کشور تهیه میگردد و از ضایعات میوه تازه جلوگیری می کند و زعفران را دارد.

محصلین در اخیر فرصت سوال و جواب خانم های تجارت پیشه حاضر در برنامه را داشتند. ایشان در ضمن سوال و جواب، مفکوره های تجارتی شان را نیز شریک نمودند.

با اظهار سپاس از پوهنتون مورا بخاطر همکاری و کمک تخنیکی ایشان و بانک بین المللی افغانستان، تمویل کننده مالی پیشگام سال 2019.