You are currently viewing هفتمین نمایشگاه‌ی‌ ملی ساخت زنان افغان

هفتمین نمایشگاه‌ی‌ ملی ساخت زنان افغان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان هفتمین نمایشگاه‌ ملی ساخت زنان افغان را مشترکآ با وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان در باغ تاریخی چهلستون کابل برگزار نمود. این نمایشگاه برای سه روز به تاریخ  ۲ الی ۴ میزان ۱۳۹۹ برگزار گردید. دراین نمایشگاه بیش از150 متشبث تحت رهبری زنان اشتراک کردند و محصولات و فرآورده‌های تولیدی‌شان را دربیش از 100 غرفه به نمایش گذاشتند. نقش اتاق تجارت زنان در این نمایشگاه خیلی برجسته بوده که از جمله این ۱۵۰ کمپنی ۶۰ کمپنی مستقیمآ از طرف اتاق تجارت معرفی گردیده بود، واکثریت اشتراک کننده گان اعضای اتاق تجارت زنان بوده اند. مراسم افتتاحیه نمایشگاه  با پخش سخنرانی بانوی اول ، سرپرست وزارت صنعت و تجارت ، رهبری اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و سایر مقامات دولتی برگزار گردید. بانوی اول افغانستان در سخنرانی خود بیان نمودند که در سالهای اخیر زنان افغان دستاوردهای خوبی کسب نموده اند که یکی از آنها برگزاری هفتمین نمایشگاه ملی زنان افغانستان

است و در ضمن از اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و همچنان وزارت صنعت و تجارت برای برگزاری این نمایشگاه تشکری نمود.