ورکشاپ دسترسی به وجوه مالي از طریق رهن اموال منقول

تاریخ: 12 سنبله1398

مکان: صالون فیروز کندهار

به تاريخ12  سنبله 1398 در ولايت کندهار از طرف د افغانستان بانک در صالون فیروز کندهار برنامه آموزشی يک روزه داير گردید. در اين ورکشاپ نماينده گان همه بانک هاي موجود درکندهار، تجارت پيشه هاي کندهار، فعالان مدني و آمرين ناحيه های شهر کندهار اشتراک نمودند.

بر اساس دعوت ۱۰ تن به نمایندگی از اتاق تجارت و صنایع زنان کندهار به شمول آمر زون کندهار خانم زهرا زاهد ۱۰ تن از اتاق تجارت زنان در این برنامه اشتراک نمودند. در آغاز آقای محمد نعيم اکبري رئيس د افغانستان بانک در کندهار به اشتراک کننده گان در ضمن خوش آمديد اهداف اين برنامه آموزشی را بیان نمودند. ایشان اضافه نمودند که هدف از اين برنامه آموزشی، آموزش سيستم جديد قرضه گرفتن از بانک هاي افغانستان بود که متفاوت از سيستم های گذشته میباشد.

سپس نماينده گان همه بانک هاي موجود در کندهار هر يک آقای عبدالناصر سهاک، رئيس ارتباطات عامه د افغانستان بانک، آقای خالدالرحمن امرخيل، نماينده  بانک ملي، آقای اسدالله ستانکزي نماينده کوپراتيف ملي کندهار يا KDR llFC و آقای  قربان علي حسيني از بانک اسلامی افغانستان سیمینار هاي ترتيب شده خویش را به اشتراک کننده گان ارايه نمودند، که در این سیمینار ها تاريخچه بانک، شرايط قرضه گرفتن از بانک هاي مربوط تشريح شده بودند.

در اخير برنامه، وقت برای بحث آزاد اختصاص داده شده بود که سوالات، مشکلات و پيشنهادات اشتراک کننده گان به نماينده گان بانک هاي مربوط مطرح و حل وفصل شد. که از طرف اتاق تجارت زنان چهار نفر هر يک زهرا زاهد آمر زون از نماينده گان بانک ها خواستند تا براي زنان تجارت پيشه شرايط قرضه گرفتن را سهولت بخشند چون توان زنان در سطح بالا قرار ندارد. همچنان خانم شکريه کاکړ یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت زنان در کندهار که با غضنفر بانک مشکل داشت، مشکل خود را بازگو نمودند. در پاسخ به ایشان نماينده غضنفر بانک به اين خانم معلومات دادند و وعده همکاری در بخش قرضه برای شان دادند و نيز خانم نازيه و خانم نفس گل موضوع طلا به شکل امانت در بدل قرضه را مطرح کردند و جواب خود را دريافتند.