You are currently viewing پنجمین گفتمان سکتورخصوصی و دولتی ولایت بلخ در پیوند با بررسی آجندای ولایتی تشبثات بلخ

پنجمین گفتمان سکتورخصوصی و دولتی ولایت بلخ در پیوند با بررسی آجندای ولایتی تشبثات بلخ

تاریخ: 11 دلو 1397

مکان: سالون کنفرانس ریاست تجارت و صنایع ولایت بلخ

پنجمین  گفتمان دولتی و خصوصی  ولایت بلخ درپیوند با بررسی  اجندای  ولایتی تشبثات  بلخ  توسط اتاق تجارت زنان این ولایت و همکاری دفتر سایپ به روز پنجشنبه 11 دلو 1397 در سالون کنفرانس ریاست صنعت و تجارت این ولایت برگزار گردید.هدف این گفتمان بررسی مشکلات متشبثین ولایت بلخ به خصوص زنان متشبث بوده و در این گفتمان مسولین نهاد های دولتی و متشبثین چون عبدالستار بیکزاده، رئیس اتحادیه قالین زون شمال؛ شیر احمد سپاهی زاده، رئیس تجارت و صنایع ولایت بلخ؛ محمد شیرزاد، رئیس پیشه وران این ولایت؛ بشیر احمد مژده، رئیس شرکت مرغداری طیور؛ عتیق الله وهاب زاده، معاون شاروالی بلخ؛ خانم قندی عمکی، عضو هئیت مدیره اتاق تجارت زنان بلخ؛ آقای مایل، تاجر ملی؛ نماینده گان ریاست امور زنان و ریاست زراعت ولایت بلخ و تعدادی زیادی از نماینده گان نهاد های دولتی و تاجرین شرکت داشتند.

این جلسه با خوش خانم آمد گویی تمنا فریور، آمر زون اتاق تجارت زنان بلخ آغاز شده و در ادامه آقای فرهاد سلطانی نماینده زون شمال دفتر سایپ برنامه را به بحث روی مشکلات و پیشنهادات متشبثین این ولایت سوق داد. عدم حمایت دولت از فعالیت های متشبثین، فساد موجود در این ولایت ، بلند بودن نرخ تمدید جواز های تجارتی برای خانم های متشبث، عدم حمایت تاجران ملی از فعالیت های کوچک و متوسط خانم های متشبث این ولایت، قیمت بلند پرداخت برق در محلات تولیدی برای متشبثین خانم، موجودیت مافیایی تجارتی در نمایشگاه های خارجی که باعث ایجاد مشکلات برای خانم های متشبث می گردد، عدم توجه برای روفق مارکیت زنانه رابعه بلخی و بعضی دیگر از مشکلات جامعه تجارتی این ولایت از عمده ترین چالش های ایشان بود که روی آن بحث صورت گرفت. دفتر سایپ با همکاری اتاق تجارت زنان بلخ در رابطه به حل این چالش ها با ادارات مربوطه تعقیب موضوع خواهد داشت و در هفته نزدیک یک نشست ملی برای حل این مشکلات در شهر کابل براه خواهد انداخت.