You are currently viewing چهارمین نمایشگاه بازار روز برگزار گردید

چهارمین نمایشگاه بازار روز برگزار گردید

تاریخ: 17 – 18 جوزا 1397

محل: شهرک آریا

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان چهارمین نمایشگاه بازار روز را به مناسبت پیشواز عید سعید فطر بتاریخ 17 جوزا برای دو روز در شهرک آریا برگزار کرد. در این نمایشگاه 30 شرکت خانم های تجارت پیشه اشتراک نموده بودند. که شامل سکتور های صنایع دستی، مواد غذائی و زیورالات بودند. از نمایشگاه بازار روز مردم منطقه شهرک آریا و هم مناطق همجوار آن دیدن نمودند و برای عید لوازم مورد نیاز شان را خریداری نمودند. این نمایشگاه برای خانم های تجارت پیشه درآمدزا بود بطور مثال یکی از خانم تجارت پیشه که در بخش صنایع دستی کار می نماید 32000 افغانی در مجموع فروش داشت.

خانم های تجارت پیشه عضو اتاق تجارت زنان از برگزاری نمایشگاه بازار روز ابراز خرسندی می نمایند و خواهان افزایش تعداد نمایشگاه ها در نقاط مختلف کشور بالخصوص پایتخت هستند. که در این زمینه اتاق تجارت زنان تلاش می نماید تا خانم های تجارت پیشه ولایات را نیز شامل نمایشگاه های بازار روز و جمعه بازار نماید. جمعه بازار ها نیز عنقریب در پارک اول و سوم مکروریان ها برگزار خواهند گردید.