خانم کبرا دستگیرزاده

گاهی یک فرصت تغیر بزرگی را در زنده گی ایجاد میکند

تاریخ: ۱۹/۴/۱۳۹۶

خانم کبرا دستگیر زاده بنت غلام دستگیر درسال ۱۳۴۹ در چندول کابل تولد و در سال ۱۳۶۶ از لیسه انقلاب فارغ شده است .

در سال ۱۳۷۰ از پوهنتون کابل از رشته علوم اجتماعی فارغ التحصیل شده و متهل است چهار فرزند دارد دوپسر و دو دختر ، خانم کبرا از زنده گی و فامیل خویش راضی میباشد به تجارت و ورزش علاقه زیاد دارد و هم چنان با خانم های که در بخش ورزش فتنس فعالیت دارند همکار میباشد .

با تشویق های شوهرش شروع به کار کرد ولی مشکل اینجا بود که شوهرش میخواست خانمش در خانه کار کند هر کاری که باشد که این کار باعث شد خانم کبرا از خانه شروع کند و اولین کارش ایجاد یک کورس آموزشی بود که در آن کورس زبان انگلسی ،  مضامین دینی و قرآن مجید تدریس میشد .

که تا سال ۲۰۰۳ به کار این کورس ادامه داده رفت و بعدأ یک کلپ را در پهلوی این کورس ایجاد کرد و وقتی که کورس را با کلپ ورزشی یکجا کرد آنرا مجتمع فرهنگی و ورزشی نام نهاد و همینطور ادامه داد تا سال ۲۰۱۲ ، تا اینکه بعد از اتمام درس های پسترو بزنس به امریکا برای ترننگ سفر کرد و بعد از برگشتن از سفر نظر به تجارب که در سفر کسب کرده بود و انگیزه های که از سفر به دست آورده بود کمپنی جدیدی را در سال ۲۰۱۲ ایجاد کرد که در این کمپنی فعلا سوپ های آماده شده تولید میکند و تا حال به این کار ادامه داده است و بسیار خوب پیش میرود.

وقتی کارش را آغاز کرد فکر نمیکرد اینقدر پیشرفت کند و تا اینجا پیش برود ، در کارهایش بسیار پیشرفت کرده است و از کارهایش راضی است و میگوید که زحمت زیاد کشیده تا به اینجا برسد خانم کبرا تصمیم دارد در پنج سال آینده در قسمت پروسس مواد غذایی اطفال کار را شروع کند و بتواند یک مواد با کیفیت را در آینده تولید کند که از آن طریق به همه جا معرفی شود و نشان بدهد که افغانستان هم میتواند مواد غذایی با کیفیت تولید کند و فعلا در کمپنی خود ۲۰ نفر را بصورت مستقیم و ۵۰ نفر را بصورت غیر مستقیم که در قسمت ساخت سبد ها همرایش کار میکنند تحت پوشش کاری قرارداده است .

کبرا خانم شاگردانی زیاد را ترن داده است از جمله میتوان سویتا رسولی را نام برد که فعلا یک کمپنی لباس را ایجاد کرده است ، کبرا خانم در اوایل کارش به مشکلات زیادی روبرو شده ولی با ایستاده گی های بیشمار توانسته از عهده همه مشکلات براید و موفق شود و پیام اش برای خانم های تجارت پیشه همچو خودش این است که در مقابل مشکلات ایستاده گی کنند و همیشه پشت کار داشته باشند تا بتوانند به آنچه که میخواهند برسند و هیچ وقت شکست را قبول نکنند .

توقع خانم کبرا در قدم اول از دولت اینست که از تولیدات داخلی وطن حمایت کند تا فروش تولیدات کشورهای بیگانه از کشور کم شود و این حمایت را طوری عملی میتواند که مالیات را بالای اجناس که از دیگر کشورها داخل افغانستان میشود زیاد کند تا واردات از کشورهای دیگر کم شده و مردم کشور ما از تولیدات داخلی خود کشور ما استفاده کنند که این کار باعث تشویق خانم های تجارت پیشه و تاجرهای دیگر میشود وبلاخره منجر به رشد اقتصادی کشور شده و از نظر اقتصاد هم افغانستان کمی پیشرفت میکند و بلاخره میتوانیم یک افغانستان غیروابسته داشته باشیم .