گزارش افتتاحیه رسمی و مجمع عمومی در زون شمال –ولایت بلخ

  • Post author:
  • Post category:اخبار

تاریخ: 8 دلو 1396

محفل: سالون شورای ولایتی بلخ

 

افتتاحیه رسمی و مجمع عمومی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در زون شمال – ولایت بلخ بتاریخ 8 دلو سال 1396 در صالون شورای ولایتی این ولایت برگزار گردید. در این مجمع حدوداً 50 نفر از خانم های متشبث، مقامات بلند پایه ولایت بلخ، اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و رسانه ها اشتراک داشته اند.  خانم افسانه رحیمی رئیس هئیت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، خانم منیژه وافق رئیس و یک تن از موسسین اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و خانم فرحناز حکیمی معاون خدمات انکشاف تجارتی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان برنامه را تسهیل نمودند. بعد از قرائت چند آیات قرانکریم توسط یکی تن از اشتراک کنندگان و پخش سرود ملی، برنامه توسط خانم منیژه وافق با خوش آمدید گفتن به مهمانان آغاز گردید. خانم وافق در مورد چگونگی تاسیس اتاق، هئیت مدیره، هئیت مشاورین، سیت یا چوکی اتاق در شورای های عالی پالیسی سازی و تصمیم گیری معلومات ارائه نمود. متعاقباً خانم شهلا حدید رئیس امور زنان ولایت بلخ، سخنرانی خویش را پیشکش نمود. خانم حدید در مورد افتتاح اتاق در این ولایت اظهار خرسندی نمود و افزود که با افتتاح این اتاق در بهبود وضعیت تجارتی خانم ها در این ولایت و ولایات همجوار مانند کندوز، سرپل، جوزجان و سمنگان تغییرات مثمر ببار خواهند آمد.

 خانم شکیبا شکیب مشاور والی بلخ نیز سخنرانی کوتاه را پیش نموند و از افتتاح فعالیت های این اتاق در ولایت بلخ اظهار خرسندی نموده همکاری خویش را اعلام نمود.

در بخش مراسم افتتاحیه خانم افسانه رحیمی سخنان کوتاه ارائه فرمودند. در بخش دوم خانم وافق اساسنامه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان را پیشکش نمود و شرایط و وظایف هئیت مدیره را برای اشتراک کنندگان واضح ساخت. که به اساس این اساسنامه 5 عضو هئیت مدیره بعد از انتخابات شفاف تعیین میگردد. بعد از مشوره با همه خانم های متشبث حاضر در جلسه، 10 خانم متشبث از ولایت بلخ، جوزجان و سمنگان منحیث هئیت مدیره خود را کاندید نمودند و بعد از رای گیری 5 خانم تجارت پیشه ذیل منحیث هئیت مدیره زون شمال تعیین گردیدند که هر یک خانم شکیبا شکیب، خوشبو غفاری، ثریا نوری، قندی امکی، شکریه یعقوبی میباشند. بالترتیب به همراهی رئیس امور زنان ولایت بلخ با تیم اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و هئیت مدیره منتخب شده در ولایت بلخ، با قطع نوار فعالیت های این اتاق را افتتاح نمودند و همه برای صلح و ارامی کشور دعا کردند. برنامه توسط پخش پیام ویدیوی از خانم اول ریاست جمهوری که برای خانم های زون شمال ثبت گردیده بود اختتام یافت.