You are currently viewing گزارش دیدار هیئت اتاق تجارت زنان از اتحادیه سرتاسری زنان متشبث هند ALEAP در حیدر آباد

گزارش دیدار هیئت اتاق تجارت زنان از اتحادیه سرتاسری زنان متشبث هند ALEAP در حیدر آباد

  • Post author:
  • Post category:اخبار

تاریخ:17/5/1397

مکان: اتحادیه سرتاسری زنان متشبث زنان هند در حیدر آباد

هیئت اتاق تجارت و صنایع زنان افغانشتان به تاریخ 17 الی 19 اسد از پارک صنعتی اتحادیه سرتاسری زنان متشبث زنان هند (ALEAP) در حیدر آباد دیدن نمود. در این سفر ده تن خانم افغان تجارت پیشه از اتاق با همراهی خانم پلوشه امین احمدزی مشاور اقتصادی بانوی اول، آقای سباوون احمدزی کارمند بخش اقتصادی UN Women وآقای دیوید فاکس مشاور تجارتی مقطعی اتاق زنان اشتراک کرده بودند.هدف اصلی این دیدار دیدن و الگو گرفتن از پارک صنعتی زنان هند (ALEAP) و آموختن از فعالیت های این پارک با داشتن25 سال سابقه کاری بوده است.

در آغاز این دیدار سه روزه ، خانم راما دیوی رئیس اتحادیه سرتاسری زنان متشبث هند  این پارک را برای هیئت افغان به معرفی گرفت و از تجارب 25 ساله این پارک یاد نمود. در این پارک بیشتر از170 شرکت تولیدی که همه مالکین آن زنان اند و 60 درصد کارمندان شان را نیز زنان تشکیل می دهد جابجا شده اند. در ادامه هیئت افغان از فابریکه های فعال که عضویت این پارک را دارند دیدن نمودند. از جمله فابریکه سیروس سولر که توسط یک خانم رهبری می شود  معرفی و از شیوه ساختن سولر ها در این کمپنی برای ایشان آگاهی داده شد. هیئت افغان فابریکه های ADITI SOLAR, NAVODYA PACKING, SURYA ELECTRONICS, FYBER PACK, ALPAC KIDS و SUCHITRA BLOCK PRINTING را دیدند و از پروسه کاری این فابریکه ها آموختند. خانم ثریا صیفی رئیس کمپنی ارتباطات فایبر ست با وجود فعالیت های تجارتی در بخش توضیح انترنت تمایل دارد تا در بخش هایی که تا بحال در کشور سرمایه گذاری نشده است سرمایه گذاری نماید از جمله بخش تولید کارتن که خانم صیفی از فابریکه تولید کارتن ELTE دیدن نمود و برای ساختن کارتن ایده های جدید برای شروع این تجارت با بودیجه کم و تولید با کیفیت انگیزه گرفت.

از دستاورد های این دیدار می توان از آشنایی خانم صیفی به کمپنی تولید کارتن ELTE و ایده برای ایجاد چنین کمپنی در کشور، آشنایی محسنه ثاقب فابریکه های لباس سازی و ایده های جدید برای نوآوری در کشور، و دیدار خانم بینظیر یکتا با تجارت پیشه های هندی و جذب ایشان برای خریداری میوه های خشک افغانی یاد نمود.

اهداف این برنامه قرار ذیل بودند:

  1. سفر سه روزه ده تن از نماینده گان اتاق های تجارت خانمها به هند برای آموختن از پارک های صنعتی حیدر آباد و ساختن چنین پارک در داخل کشور مخصوصا با تکنالوژی سبز.
  2. ضمن آموختن از صنایع سبز پارک های صنعتی، و تکنالوژی پایدار جدید و مدرن
  3. برای کوتاه کردن زنجیره عرضه محصولات با شریکان هندی
  4. آماده سازی AWCCI  برای نوشتن پلان های تجارتی و مودل تجارت برای یک پارک صنعتی کوچک زنان در هر بخش برای خانم های تجارت پیشه افغان در کابل و ولایات بزرگ دیگر.

اتاق تجارت زنان از حمایت (UN-Women) در این سفر تشکری ویژه می نماید. به امید حمایت های بشتر در آینده.