You are currently viewing خبر های اقتصادی ماه جدی ارگ

خبر های اقتصادی ماه جدی ارگ

  • Post author:
  • Post category:اخبار

 

  1. نزدهمین جلسۀ شورایعالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان مورخ 10 جدی سال1396 در ارگ دایر گردید. در این جلسه، در رابطه به طرح وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد ایجاد سیستم مدیریت به موقع معلومات (Real Time Data Management)، تحلیل و بررسی زنجیرۀ ارزش سکتور تالک و قرارداد به اجاره‌ سپردن فابریکات سمنت و معادن ذغال کرکر- دودکش ولایت بغلان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید. طرح پیشنهادی تعدیل برخی از مواد قانون محصول خدمات مخابراتی مورد تأئید شورا قرار گرفته و فیصله گردید که غرض طي مراحل از طريق كميته قوانين به جلسۀ کابینه راجع گردد. همچنان فیصله بعمل آمد تا سرمایه گذاران در بخش استخراج و پروسس تالک تشویق گردند و اسناد کلی شان پس از ارزیابی و معیاری بودن به دواطلبی سپرده شوند.
  2. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مورخ 14 جدی سال 1396 در مراسم افتتاح پروژۀ لین انتقال برق 220 کیلوولت میدان- وردک و غزنی که در منطقه چمتلۀ کابل برگزار گردیده بود، اشتراک و سخنرانی کرد و خاطرنشان کرد که به 11 ولایت کشور به شمول بادغیس و غزنی که نسبت به دیگران، دو تا چهار برابرقیمت بلندتر برق را پرداخت می کنند، توجه اساسی صورت می گیرد. وی افزود که هدف اساسی برنامۀ ملی ما، داشتن شبکۀ است که تمام مردم افغانستان از این طریق به برق متوازن دسترسی داشته باشند. وی تصریح کرد: نخستین هدف ما این است که شبکۀ واحد برق داشته باشیم، دوم از نگاه برق خودکفا شویم و 15 هزار میگاوات برق را از آسیای میانه به آسیای جنوبی انتقال خواهیم داد و سوم، به آن ولایاتی که شبکه برق نمی رسد، از طریق تولید انرژی آفتابی، گازی و بادی، نیازمندی های شان را مرفوع خواهیم ساخت.
  3. محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، 16 جدی سال 1396 فابریکۀ ذوب آهن “خان‌استیل” را رسماً افتتاح کرد و از سکتور خصوصی به‌ ویژه مسوولین فابریکۀ مذکور به‌خاطر سرمایه‌گذاری شان، قدردانی نمود. در مراسم افتتاح فابریکۀ “خان‌استیل” که در پارک‌های صنعتی کابل برگزار گردیده‌ بود، رئیس‌جمهور کشور گفت: امروز یکی از آرزوهایم که داشتن فابریکۀ استندرد ذوب آهن در افغانستان بود، برآورده گردید. وی خطاب به مسوولین فابریکۀ خان‌استیل گفت که شما با این سرمایه‌گذاری، دَین ملی و اسلامی تان را بجا کردید.رئیس‌جمهور کشور تأکید کرد که باید چنین سرمایه‌گذاری‌ها را ملی بدانیم  و در حفظ و حمایت از فابریکات و سرمایه‌گذاران، کوشا باشیم. وی افزود که با سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در بخش‌های مختلف، کار و اشتغال بیشتر فراهم می‌شود و هدف ما این است تا افغانستان را در بخش صنعت، از کشور واردکننده به صادرکننده بدل کنیم
  4. جلسۀ شورای عالی اقتصادی 17 جدی سال 1396 تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، در ارگ دایر گردید. دراین جلسه، روی گزارش پروژۀ تولید ۳۰ میگاوات برق آفتابی  ولایت کندهار، گزارش کانال زمین‌داور ولایت هلمند و طرح مشارکت عامه و خصوصی در مورد ایجاد پارکینگ‌های کنار جاده در شهر کابل، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.رئیس‌جمهورغنی در این‌خصوص گفت که پروژه‌های انکشافی روی تأمین امنیت تأثیر بسزای دارد و با تطبیق کار پروژۀ زمین‌داور، امنیت ولایت هلمند نیز بهبود قابل ملاحظۀ خواهد یافت و تأکید کرد که باید کار آن به زودی آغاز گردد.

 

وزارت مالیه هفته مالیات را به منظور ترویج هرچه بیشتر فرهنگ مالیاتی در کشور افتتاح نمود

تاریخ نشر Jan 06, 2018:

 16 جدی 1396: معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه مورخ ۱۶ جدی سال ۱۳۹۶ هفته مالیات را طی مراسمی در هوتل انترکانتیننتال به منظور آگاهی دهی به مالیه دهنده گان و ترویج  هرچه بیشتر فرهنگ مالیاتی  در کشور  افتتاح نمود. در این مراسم معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، رؤسای این وزارت، منسوبین ادارات دولتی، مسئولین سکتور خصوصی، نهاد های دولتی و خصوصی بشمول جامعه مدنی و نماینده گان رسانه ها اشتراک ورزیده بودند.

محترمه افسانه رحیمی، معاون اتاق تجارت زنان نیز در این مراسم اشتراک داشته موصوفه گفت که آگاهی دهی در بخش پرداخت مالیات برای زنان تجارت پیشه مهم است.  ما از این کمپاین حمایت نموده و با وزارت مالیه در این بخش آماده همکاری همه جانبه هستیم.