بیو گرافی خانم کبرا دستگیرزاده

یک فرصت گاهی تغییر بزرگ را در زندگی ایجاد میکند

تاریخ: 18/10/1396

خانم کبرا دستگیر زاده بنت غلام دستگیر در سال 1349 در چنداول کابل تولد و در سال 1366 از لیسه انقلاب فارغ شده است. اورئیس کمپنی فرح فرحت فیضی و همچنان یک تن از هئیت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان میباشد.

در سال 1370 از پوهنتون کابل از رشته علوم اجتماعی فارغ التحصیل و دارای چهار فرزند، دو پسر و دو دختر میباشد. خانم کبرا از زندگی و فامیل خویش راضی میباشد. به تجارت و ورزش علاقه زیاد دارد و همچنان با خانم های که در بخش ورزش فتنیس فعالیت دارند همکار میباشد.

خانم کبرا با تشویق های شوهرش شروع به کار کرد ولی مشکل اینجا بود که شوهرش میخواست خانمش در خانه کار کند هر کاری که باشد. این کار باعث شد خانم کبرا از خانه شروع کند و اولین کارش ایجاد یک کورس آموزشی بود که در آن کورس زبان انگلیسی، مضامین دینی و قرآن مجید تدریس میشد. تا سال 2003 به این کار ادامه داده و بعداً یک کلپ را در پهلوی این کورس ایجاد کرد و وقتی که کورس را با کلپ ورزشی یکجا کرد آنرا مجتمع فرهنگی و ورزشی نام نهاد و همینطور ادامه داد تا سال 2012، تا اینکه بعد از اتمام درس های “تجارت مایه صلح” Peace through Business)) به امریکا برای تریننگ سفر کرد و بعد از برگشتن نظر به تجارب و انگیزه های که از سفر به دست آورده بود کمپنی جدید را بنام “فرح فرحت فیضی” در سال 2012 ایجاد کرد که تا اکنون رئیس این کمپنی میباشد و در این کمپنی فعلاٌ سوپ های آماده شده تولید میشود و تا حال کارش  بسیار خوب پیش میرود.

وقتی کارش را آغاز کرد فکر نمیکرد اینقدر پیشرفت کند و تا اینجا پیش برود، او در کار هایش بسیار پیشرفت کرده است و از کارهایش راضی است و میگوید که زحمت زیاد کشیده تا به اینجا برسد خانم کبرا تصمیم دارد در پنج سال آینده در قسمت پروسس موادغذایی اطفال کار را شروع کند و بتواند یک مواد با کیفیت را در آینده تولید کند که از آن طریق به همه جا معرفی شود و نشان بدهد که افغانستان هم میتواند مواد غذائی با کیفیت را تولید کند. او فعلاٌ در کمپنی خود در قسمت ساخت سبد، 20 نفر را بصورت مستقیم و 50 نفر را بصورت غیر مستقیم زمینه کار فراهم ساخته است.

خانم کبرا شاگردانی زیاد را تمرین داده است از جمله میتوان سویتا رسولی را نام برد که فعلاٌ یک کمپنی لباس را ایجاد کرده است. خانم کبرا در اوایل کارش به مشکلات زیادی روبرو شده است ولی با ایستادگی های بیشمار توانسته از عهده همه مشکلات براید و موفق شود و پیام اش برای خانم های تجارت پیشه همچو خودش این است که در مقابل مشکلات ایستادگی کنند و همیشه پشت کار داشته باشند تا بتوانند به آنچه که می خواهند برسند و هیچ وقت شکست را قبول نکنند.

توقع خانم کبرا در قدم نخست از دولت این است که از تولیدات داخلی وطن حمایت کند تا فروش تولیدات کشور های بیگانه از کشور کم شود و این حمایت را طوری عملی میتواند که مالیات را بالای اجناس که از دیگر کشور ها داخل افغانستان میشود زیاد کنند تا واردات از کشور های دیگر کم شده و مردم کشور ما از تولیدات داخلی خود کشور استفاده کنند که این کار باعث تشویق خانم های تجارت پیشه و تاجر های دیگر میشود و بالاخره منجر به رشد اقتصادی کشور شده و از نظر اقتصاد هم افغانستان کمی پیشرفت میکند و بالاخره میتوانیم یک افغانستان غیر وابسته داشته باشیم.