موږ سره اړیکه ونیسئ

پته:

د کلوله پشته درېیم سړک ، د شهر ارا ټاور مخې ته

د اړیکې شمیره :

79 33 632 070

بریښنالیک:

info@awcci.af